Szabályok : Pécsi-tó

Horgászrend-2020
 1.   A területi jegy megvásárlásával szerződés jön létre a területi jegy jogosultja és a halgazdálkodásra jogosult között, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013.évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi jegyen feltüntetett speciális feltételekkel. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig, illetve visszavonásig érvényes. Visszavonás és vis major esetén visszatérítésre semmilyen igény nem tartható. A nyilvántartott horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte és azt maradéktalanul betartja. A területi jegy kizárólag csak horgászatra jogosít!
 2.  A horgászat minden halfajra a tó kiolvadásától a tó év végi befagyásáig engedélyezett (kivéve a tilalmi időket). A tó kiolvadásától kezdődően június 05-ig a tó déli végén a strand vonalában, bójákkal határolt kíméleti területen és a szigetről tilos horgászni! A horgászat június 06-án 0 órától engedélyezett itt. A zárógátról tilos horgászni! A zárógátat tilos vízi járművel, csónakkal 50 m-en belül megközelíteni. A jégről történő horgászat nem engedélyezett.
 3. Horgászidő:
                                 Január, február, november, december hónapokban:                              0600 – 1800 óráig.
                                Március, április, október hónapokban:                                                      0500 – 2200 óráig.
                                Május, június, július, augusztus, szeptember hónapokban:                   0000 – 2400 óráig.
             A horgászidő letelte után tilos a vízen és vízparton horgászfelszereléssel tartózkodni!
 1. Megtartható:
 • éves engedéllyel: a méretkorlátozással védett halfajok (amur is) mindegyikéből heti 3 db, de összesen ezekből a nemes halfajokból évi 30 db (ezen belül a ragadozók száma 15 db lehet) egyéb halfajokból napi 3 kg. A méretkorlátozás alá eső halakból (amur is) fajonként naponta 3 db, összesen 5 db fogható meg. Az éves engedély mellett napi engedély nem váltható egyidejűleg, csak ha megfogta az évi 30 db nemes halat.
 • heti engedéllyel: egy hét alatt 6 db ponty (ezen belül napi 3) és minden más méretkorlátozás alá eső halból (amur is) heti 1-1 db. Valamint méretkorlátozás alá nem eső egyéb halfajokból napi 3 kg.
 • 24 órás engedéllyel: a méretkorlátozással védett halfajok (amur is) közül 2 db, és 3 kg méretkorlátozás alá nem eső egyéb hal. A fogott halakat az adott napra kell beírni a fogási naplóba, ami nem lehet több a törvény által leírt napi kifogható mennyiségnél (méretkorlátozás alá eső halakból fajonként naponta 3 db, összesen 5 db tartható meg). A 24 órás engedély a kiállított időponttól számított 24 órát érvényes.
 • ifjúsági éves engedéllyel: a méretkorlátozással védett halfajok (amur is) mindegyikéből heti 3 db, de összesen ezekből a nemes halfajokból évi 15 db (ezen belül a ragadozók száma 7 db lehet) egyéb halfajokból napi 3 kg. Az éves engedély mellett napi engedély nem váltható egyidejűleg, csak ha megfogta az évi 15 db nemes halat.
 • ifjúsági heti engedéllyel: egy hét alatt 3 db ponty (ezen belül napi 1) és minden más méretkorlátozás alá eső halból (amur is) heti 1-1 db. Valamint méretkorlátozás alá nem eső egyéb halfajokból napi 3 kg.
 • ifjúsági 24 órás engedéllyel: a méretkorlátozással védett halfajok (amur is) közül 1 db, és 2 kg méretkorlátozás alá nem eső egyéb hal. A fogott halakat az adott napra kell beírni a fogási naplóba, ami nem lehet több a törvény által leírt napi kifogható mennyiségnél (méretkorlátozás alá eső halakból fajonként naponta 3 db, összesen 5 db tartható meg). A 24 órás engedély a kiállított időponttól számított 24 órát érvényes.
 • Az egyes halfajok fajlagos tilalmi ideje az országos ívási tilalmi időknek felel meg, kivéve: harcsára ívási időben általános tilalom vonatkozik; ponty halfaj esetében nincs fajlagos tilalmi idő! Az amur legkisebb kifogható mérete 40 cm, naponta megtartható mennyisége 3 db. Az ezüstkárászra az egyéb halakra vonatkozó mennyiségi korlátozás érvényes! A nemes halakra az országos méretkorlátozás érvényes (amur 40 cm, süllő 40 cm, csuka 50 cm), a 80 cm feletti csukát és a 6 kg-nál nagyobb kifogott pontyot a fogást követően vissza kell helyezni, tartószákba tenni, elvinni TILOS! A harcsa december 01-február 28 között nem fogható és nem tartható meg! A szákba tett halat cserélni tilos! A nemes halakat a fogást követően azonnal be kell írni a fogási naplóba, az egyéb halakat a horgászhely elhagyása előtt. Élő halat a tóban csak a fogás napján szabad tárolni, a halat eladni, más személynek átadni tilos! November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos!
 1. Foglalt hely a tóparton nincs. A horgászhely az etetés, és a horgászkészség etetésre történő bedobásáig megjelölhető H bójával, marker úszóval, dőlő bójával, de ezt követően ki kell venni! Csónakrögzítő karók a mederben nem hagyhatók. A parti kövezés megbontása, a szemetelés, a szemetes helyen való horgászat, vízszennyezés, horgászhoz méltatlan magatartás (durva beszéd) a horgászokmányokkal való visszaélés fegyelmi eljárást von maga után, melyek be nem tartása a tóról való kitiltással járhat. Horgot „behordani" tilos, csak horgászbottal, bedobással lehet a horgászhelyre eljuttatni. Kutya-, és macskatáp használata, etetése tilos! Aki nagyméretű halakra horgászik (de ide tartozik az is, aki hajszálelőkén, pellet gyűrűn, csalitüskén, kínálja fel a csalit) annak kötelező a nagyméretű merítőszák, pontymatrac vagy a ponty bölcső használata. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, bevetett horgászkészséget őrizetlenül hagyni, vagy más személy felügyeletére bízni tilos. A horgász köteles a horgászengedélyét a horgászat során magánál tartani. A horgászengedély, személyazonosításra alkalmas, arcképes igazolvánnyal együtt érvényes. Éjszakai horgászatkor mindenki köteles a horgászhelyét kivilágítani!
 2. Horgászni felnőttnek két bottal, azon legfeljebb két horoggal szabad. Horgászni ifjúságinak két bottal, azon legfeljebb két horoggal szabad. Gereblyéző felszerelés használata szigorúan tilos.
 3. Az üdülőterület rendjére az Orfűi Önkormányzat és a Pécsi tó Nonprofit Kft. szabályai az irányadók. Gépjárművet csak a kijelölt parkolóhelyen lehet tárolni, a vízpartra behajtani tilos. A vízparton a sátrazás és a tűzgyújtás nem engedélyezett. A Pécsi tóban lévő „Sziget" -en kérjük a rend és tisztaság fokozott betartását. Vízi jármű használatánál a vízi közlekedés szabályait be kell tartani. Horgászat közben bekövetkezett balesetért felelősséget nem vállalunk. A tavon rendezett versenyek ideje alatt időszakos horgászati korlátozások lehetségesek. A tavon kizárólag elektromos üzemű csónakmotor használható, robbanómotor használata szigorúan tilos, illetve robbanómotorral szerelt csónakból horgászni vagy ilyet vízre tenni tilos (kivéve versenyek idején)!
 4. A kiállításkor elrontott, elírt területi engedély érvénytelennek számít, ezért azt vissza kell adni a kiállítónak és újat kérni. Javított engedéllyel való horgászat jogosulatlan horgászatnak minősül.
 5. Víztérkód: 02-038-1-1

Sportcélú területi jegyhez tartozó horgászrend-2020

1.) A területi jegy megvásárlásával szerződés jön létre a területi jegy jogosultja és a halgazdálkodásra jogosult között, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013.évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi jegyen feltüntetett speciális feltételekkel. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig, illetve visszavonásig érvényes. Visszavonás és vis major esetén visszatérítésre semmilyen igény nem tartható. A nyilvántartott horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte és azt maradéktalanul betartja. A területi jegy kizárólag csak horgászatra jogosít!
2.) A horgászat a tó kiolvadásától a tó év végi befagyásáig engedélyezett (kivéve a tilalmi időket). A tó kiolvadásától kezdődően június 05-ig a tó déli végén a strand vonalában, bójákkal határolt kíméleti területen és a szigetről tilos horgászni! A horgászat június 06-án 0 órától engedélyezett itt. A zárógátról tilos horgászni! A zárógátat tilos vízi járművel, csónakkal 50 m-en belül megközelíteni. A jégről történő horgászat nem engedélyezett.
3.) Horgászidő:
 • Január, február, november, december hónapokban:                                                   0600 – 1800 óráig.
 • Március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október hónapokban:  0000 – 2400 óráig.
            A horgászidő letelte után tilos a vízen és vízparton horgászfelszereléssel tartózkodni!
4.) A sportcélú területi jegy speciális szabályai

A sportcélú területi jegy hal elvitelére nem jogosít!
 • Békés halas horgászat:
 • A sportcélú területi jegy csónakból történő békés halas horgászatra nem jogosít! A csónakból történő hal fárasztása ebbe nem tartozik bele.
 • Horgászni kettő db horgászbottal, azokon legfeljebb egy darab, egy ágú horoggal felszerelt horgászkészséggel lehet. A hajszálelőkés, élettelen csali-felkínálása kötelező irányelv.
 • Fonott főzsinór használata tilos! Fonott (kagylóálló) előtétzsinór maximálisan 20 méteres hosszúságban használható. Leadcore (ólombetétes kagylóálló zsinór) maximum 1 méteres hosszúságban használható!
 • Pontymatrac-, bölcső, nagyméretű merítő szák és fertőtlenítő spray használata kötelező, ezek megléte a horgászat alapvető feltétele.
 • Elhagyós szerelék esetén ólomsúly használata tilos!
 • Kutya-, és macskatáp használata, etetése tilos!
 • A felszerelés bejuttatásának maximális távolsága a parttól mért 120 m (de legfeljebb a tó képzeletbeli felező vonaláig), adottságtól függően oldalirányba jobbra és balra eltérni csak a horgászhelyen belül, a többi horgász zavarása nélkül lehet.
 • A felszerelés bejuttatása történhet bedobással, etetőhajóval, csónakkal történő behordással.
 • Horgászonként 1 db dőlőbója használható a horgászat időtartama alatt, amelyet napnyugtától napkeltéig ki kell világítani! A horgászat befejeztével a dőlőbóját a vízből el kell távolítani!
 • Ragadozó halas horgászat:
 • Horgászni egy db pergető horgászbottal engedélyezett, a használt műcsali legfeljebb kettő darab, háromágú horoggal szerelt lehet.
 • Lip- Grip és vágó horog használata tilos!
 • Általános szabályok:
 • A megfogott halat haltartóba, szájbilincsre helyezni, tárolni tilos!
 • A megfogott halat a legrövidebb időn belül, fényképezést, mérlegelést követően azonnal kíméletesen vissza kell engedni.
 • Fényképezésnél pontymatrac vagy pontybölcső használata kötelező! Az álló testhelyzetben történő fotózás tilos!
 • A megfogott halak megjelölése, csonkítása tilos! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület hasznosítója kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében.
 • A leakadt szereléket a horgász köteles megpróbálni kiszabadítani, vagy ha ez nem sikerül, az akadás helyéhez a lehető legközelebb elvágni.
 • A csónakból történő fárasztást követően a fogott halat fotózás céljából a partra szállítani az alábbi módokon szabad:
  • A horogszabadítás után a halat a merítő szákkal együtt a vízben hagyva szabad vontatni, olyan módon, hogy a hal feje a haladási irányba nézzen.
  • A horogszabadítás után a halat a merítő szákból merev falú matracra fektetve és azt folyamatosan friss vízzel locsolva szabad kiszállítani.
  • Az így partra juttatott halat gyors fotózás és mérlegelést követően haladéktalanul köteles a horgász kíméletesen visszaengedni a vízbe.
 • November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos.
 • A tavon kizárólag elektromos üzemű csónakmotor használható, robbanómotor használata szigorúan tilos, illetve robbanómotorral szerelt csónakból horgászni vagy ilyet vízre tenni tilos (kivéve versenyek)! Vízi jármű használatánál a vízi közlekedés szabályait be kell tartani.
 • Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, bevetett horgászkészséget őrizetlenül hagyni, vagy más személy felügyeletére bízni tilos.
 • Éjszakai horgászat alkalmával mindenki köteles a horgászhelyét kivilágítani!
5.) Foglalt hely a tóparton nincs. Csónakrögzítő karók a mederben nem hagyhatók. A parti kövezés megbontása, a szemetelés, a szemetes helyen való horgászat, vízszennyezés, horgászhoz méltatlan magatartás (durva beszéd) a horgászokmányokkal való visszaélés fegyelmi eljárást von maga után, melyek a tóról való kitiltással járhat. A horgász köteles a horgászengedélyét a horgászat során magánál tartani. A horgászengedély, személyazonosításra alkalmas, arcképes igazolvánnyal együtt érvényes.
6.) Az üdülőterület rendjére az Orfűi Önkormányzat és a Pécsi tó N.P. Kft. szabályai az irányadók. Gépjárművet csak a kijelölt parkolóhelyen lehet tárolni, a vízpartra behajtani tilos. A vízparton a sátrazás és a tűzgyújtás nem engedélyezett. A Pécsi tóban lévő „Sziget" -en, kérjük a házirend és tisztaság fokozott betartását.
Horgászat közben bekövetkezett balesetért felelősséget nem vállalunk. A tavon rendezett versenyek ideje alatt időszakos horgászati korlátozások lehetségesek.
7.) A kiállításkor elrontott, elírt területi engedély érvénytelennek számít, ezért azt vissza kell adni a kiállítónak és újat kérni. Javított engedéllyel való horgászat jogosulatlan horgászatnak minősül.
8.) Víztérkód: 02-038-1-1


www.hebmesz.hu