Felhasználó név:  Jelszó:  Regisztráció Elfelejtett jelszó
 
 
 
 

 

Szép kártya elfogadó helyFontosabb tudnivalók a horgászvizsgáról

Az állami horgászvizsgáztatást – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 40. § (9) bekezdése alapján – a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: horgászszövetség), illetve az általa – írásbeli megállapodás útján – horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet (a továbbiakban: horgászszervezet) végezheti.

Az állami horgászvizsga díjmentes!

A vizsgán való részvétel feltétele a letölthető jelentkezési adatlap kitöltése és elküldése a vizsgáztatást végző horgászszervezet részére (személyesen, postai úton, vagy e-mailen).

Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött személy jelentkezhet.

A horgászvizsgára jelentkezni legkésőbb a soron következő vizsgaalkalmat megelőző 2 naptári nappal lehet. Az ezt követően beérkezett jelentkezések a következő vizsgaalkalomra kerülnek átsorolásra.

A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés további feltétele a horgász regisztráció elvégzése, melyet ide kattintva tud elvégezni, vagy valamelyik tagegyesületünknél személyesen is, a horgászvizsga előtt.

A horgászvizsgára feltétlenül hozni kell:
•    A személyi igazolványt és lakcím kártyát, valamint az
•    adókártyát.
•    Kiskorúak esetében a regisztráció csak a törvényes képviselő regisztrációjával együtt végezhető el. Így nem csak a vizsgázó, de a törvényes képviselő adókártyájára is szükség van.

A vizsgázó a vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg tudomásul veszi a horgászvizsgával kapcsolatos jogszabály által megállapított kötelezettségeit, az azok megszegésével járó jogkövetkezményeket és a jelen vizsgaszabályzatban foglaltakat.

A horgászvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli rész az írásbeli rész sikeres teljesítése után kezdhető meg.

A vizsga írásbeli része 32 db feleletválasztó (négy lehetséges válasz közül) vagy egyszerű kifejtő kérdést tartalmaz. Hibásnak vélt válasz esetén a vizsgázó egy kérdés esetében egyszer végezhet javítást. Feleletválasztó kérdésre adott válasz javításakor a tévesen karikázott betűjelet teljesen ki kell satírozni és az új válasz betűjelét be kell karikázni. Az egyszerű kifejtő válasz esetében a nem megfelelő tartalmú szövegrész zárójelbe tételével és egyszerű áthúzásával, majd a jó válasz kérdés közelébe írásával lehet a hibát javítani. Abban az esetben, ha a vizsgázó két lehetséges választ is megjelölt vagy egynél több javítást végzett egy adott kérdés esetében, az adott kérdésre nem adható pontszám.
A vizsgázóknak 45 percük van a tesztlapok kitöltésére.
A vizsgázónak minimálisan 21 pontot kell elérnie a sikeres vizsgához.

A vizsga szóbeli részében a hazánkban leggyakrabban előforduló, fogható és nem fogható halfajok képről történő felismeréséből, és esetenkénti méretkorlátozásuknak, tilalmi idejüknek ismertetéséből áll. 10 db képet kell húzni, 6 db halfajnak az őshonos fogható, 2 db halfajnak idegenhonos és 2 db halfajnak a nem fogható kategóriába (beleértve ebbe a természetvédelmi oltalom alatt állókat) kell esnie. A vizsgázónak 10 bemutatott halfajból minimálisan 7 fajt fel kell ismerni ahhoz, hogy a szóbeli vizsgarész eredményes lehessen. A szóbeli vizsgán amennyiben a vizsgázó az adott halfajt felismerte 1 pontot, amennyiben az adott halfajra vonatkozó tilalommentességet, tilalmat és méretkorlátozást pontosan megjelöli, újabb 1 pontot lehet szerezni. Amennyiben a vizsgázó a szóbeli vizsgarészen szerezhető 20 pontból minimálisan 13 pontot elért, annak a vizsgáztatást végző személy a „Megfelelt” szót írja a tesztlap aljára.

A sikeres vizsga minimális feltétele az írásbeli 21 pont és a halfelismerés 13 pontja, azaz összesen 34 ponttól sikeres a horgászvizsga.

Szövetségünk 2020. évi vizsgahelyszínei és vizsgaidőpontok a letölthető anyagok között található, amely folyamatosan frissül.
A jelentkezési lapon kérjük tüntessék fel, hogy melyik helyszínen, milyen időpontban szeretnének vizsgázni!


Letölthető anyagok:

-          Jelentkezés horgászvizsgára
-          Horgászvizsgára való felkészülést segítő anyag
-          Horgászvizsga időpontok, helyszínek

 

Duna és Dráva folyó töltésen történő járműközlekedés rendje
bővebben.. pdf megnyitás
2017-05-11
Baranya Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság I. és II. osztálynak 2017. június 17-én (szombaton) kerül megrendezésre a Domolosi horgásztavon. A verseny kiírása további részletek....
2016-06-03
Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság az I. osztálynak 2016. június 18-án, míg a II. osztálynak 2016. június 19-én kerül megrendezésre a Domolosi horgásztavon. A verseny kiírása további részletek....
2015-10-09
2015. november 22-én kerül megrendezésre a II. Kökényi pergető verseny a Malomvölgyi I. (Kökényi tó) tavon. A versenyről bővebb információk: Mészáros András 30/663 1052 számon.
további részletek....
 
Mi a véleménye a Horgászkártya bevezetéséről?
Ideje volt modernizálni a horgászokmányt, jó az új plasztik Horgászkártya.
Jó volt a régi papír alapú horgászigazolvány.
Nem volt értelme az új plasztik Horgászkártya bevezetésének.
További fejlesztések kellenek a Horgászkártyához kapcsolódóan.
 
 Vendég: 25
 Legújabb tagunk: Dani