Felhasználó név:  Jelszó:  Regisztráció Elfelejtett jelszó
 
 
 
 

 

Szép kártya elfogadó helyFontosabb tudnivalók a horgászvizsgáról
 
  1. A vizsgára történő jelentkezés és feltételei
Állami horgászvizsgát a horgászszövetség, illetve az általa a vizsgáztatásba bevont horgászszervezet által meghirdetett vizsganapon lehet tenni. Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött személy jelentkezhet. Amennyiben a vizsgázó személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájáruló nyilatkozatot.
A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés feltétele a horgász regisztráció elvégzése. Regisztráció online a horgaszjegy.hu honlapon, vagy személyesen az egyesületi-forgalmazói pontok egyikén tudja megtenni.
Horgászvizsgára jelentkezni a HORINFO rendszerben, a regisztráció során létrehozott személyi profil menürendszerében lehetséges a meghirdetett vizsgahelyszínek és időpontok közüli legmegfelelőbb kiválasztásával (belépéshez és későbbiekben a vizsga megkezdéséhez is szükséges tudni a rendszer által generált, vagy az általa megadott felhasználónevet és jelszót). A horgász részére megjelenik az összes vizsgabizottság minden tervezett vizsgája, amelyek közül a horgász szűrő segítségével tudja kiválasztani a számára legmegfelelőbbet. (Ha Baranyában szeretne vizsgázni, a HEBMESZ szóra keressenek rá!)  Szövetségünknél az ingyenes wifi csatlakozás és tablet biztosított a vizsgázók számára.
A vizsgára való jelentkezés a horgász kérésére offline, horgász szerevezti ügyintéző által is indítható. A horgász kikeresése után a „Horgász áttekintő” „Vizsga” fülön található „Időpontfoglalás” gombra kattintva, ugyanúgy ahogy a horgász személyes profiljában, megjelenik az összes vizsgabizottság minden tervezett vizsgája, amelyek közül az ügyintéző szűrő segítségével tudja kiválasztani a horgász számára legmegfelelőbbet. A vizsga időpontok folyamatosan frissülnek.
Értelemszerűen a vizsgát elindítani és folytatni az ügyintéző nem tudja, hiszen azt csak a horgász maga tudja megtenni a személyes profiljában.
A jelentkezések a következő státuszban jelenhetnek meg:
▪Jelentkezett – jelentkezés időpontjától mindaddig, amíg nem indítja el a profiljából a feladatsort.
▪Folyamatban – elindította a profiljából a feladatsort.
▪Sikeres – a vizsgát sikeresen befejezte.
▪Sikertelen – a vizsgát sikertelenül fejezte be.
▪Nem jelent meg – a vizsgabiztos elindította a vizsgát, de a horgász nem indította el a feladatsort.
▪Kizárt – a vizsgabiztos kizárta a horgászt a vizsgából.
A horgászvizsgára történő fel-, illetve lejelentkezésre legkésőbb a kiválasztott vizsga napját megelőző nap végéig (azaz 23:59-ig) van lehetőség.
A horgászvizsgára való felkészülésben segítséget jelent a horgaszjegy.hu oldalon, a saját profilban található ingyenes tananyag (mely megvásárolható nyomtatott formában Szövetségünknél és Egyesületeknél is) és on-line gyakorló teszt is.
Az állami horgászvizsga díjmentes!
Amennyiben a vizsgára jelentkezett személy nem jelenik meg a vizsgán, és a távolmaradás okát nem tudja hitelt érdemlően igazolni, akkor a következő 30 naptári napban nincs lehetősége újabb horgászvizsgára jelentkezni.
Amennyiben a vizsgázó első alkalommal sikertelen vizsgát tesz, akkor 15 naptári napig, a második vagy az ezt követő sikertelen vizsga, vagy az első vizsgáról történő kizárás esetén 30 naptári napig, második alkalommal való kizárást követően pedig 60 naptári napon belül nem jelentkezhet újabb horgászvizsgára.
  1. A vizsgát megelőző teendők
Kérjük a vizsga időpont előtt, az adminisztrációs feladat elvégzése miatt 20 perccel korábban érkezzenek a vizsga helyszínre. A vizsga napján, annak megkezdése előtt a vizsgabizottsági tag köteles megnyitni az elektronikus horgászvizsga jegyzőkönyvet és megbizonyosodni arról, hogy a vizsga kiírása, a vizsgázni kívánó személyek jelentkezése a vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen vizsgaszabályzatnak megfelelően történt. A vizsgabizottsági tag köteles nyilatkozni a jegyzőkönyvben arról, hogy fennáll-e összeférhetetlenség bármely vizsgára jelentkezett személlyel szemben. Ezt követően kerül sor a vizsgázni kívánó személyek azonosítására, melynek ellenőrzése valamely érvényes arcképes személyazonosító okmány bemutatásával történhet. A 14. életévüket be nem töltött vizsgázni kívánó személyek személyazonosságának igazolására a diákigazolvány is elfogadható. A vizsgázó személyek – saját vagy részükre használatra bocsátott okoseszközről (okostelefon, tablet, laptop) – a profiljukba belépve, az online bejelentkezést követően csatlakozhatnak a vizsgára. A horgászvizsga az androidos rendszerekkel kompatibilis maradéktalanul, így az iOS-os eszközök használata vizsga során nem lehetséges! A fentiek teljesítését követően a vizsgabizottság jogosult elindítani a horgászvizsgát a HORINFO rendszerben.
  1. A vizsgázói magatartás
A vizsgázó köteles a jelen szabályzatban foglaltakat betartani és az általános viselkedési normáknak megfelelni. A vizsgázó nem megfelelő vizsgázói magatartása azonnali kizárást von maga után. Nem megfelelő vizsgázói magatartáson értendő a vizsga rendjének megzavarása, így minden olyan tevékenység, illetve arra irányuló szándék, amellyel jogosulatlan előnyhöz juthat a vizsgázó vagy vizsgatársa. A vizsgázó köteles személyazonosságát-hitelt érdemlő módon (a vizsga napján érvényes arcképes személyazonosító okmány, illetve diákigazolvány) igazolni. Amennyiben a vizsgázó személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a vizsgabizottság elnöke további arcképes igazolvány bemutatására köteles felszólítani a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a felhívásra egyéb személyazonosságot igazoló okmányt felmutatni nem tud, úgy a vizsgázó vizsgára nem bocsátható.
  1. Vizsgakötelezettség alóli mentesülés
Állami horgászvizsgával egyenértékűnek minősül az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá az olyan államban tett vizsga, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. A Hhvtv. 40. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat. A Hhvtv. 40. § (5) bekezdése szerint az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon vak vagy gyengénlátó személy, aki ezen állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. A horgászvizsga alóli mentességet az állami horgászvizsga bizottság számára hitelt érdemlően, a mentesség alapját bizonyító – pl. szakorvosi vagy egyéb, a tartósan fennálló súlyos fogyatékosságot igazoló hivatalos dokumentum vagy annak hitelesített másolata – igazolás benyújtásával kell igazolni. A Vhr. 21. § (11) bekezdése alapján a horgászszövetség, illetve az általa horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet az elvesztett vagy megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítványt – nyilvántartási adatai alapján – megismételt vizsgakötelezettség nélkül, díjmentesen pótolja.
  1. A horgászvizsga menete
A vizsga a vizsgabizottság által erre a célra kijelölt vizsgahelyszínen, személyes megjelenéssel kerül lebonyolításra. A horgász részére biztosítani kell az informatikai feltételt arra, hogy a személyes profilját elérje, mivel a vizsgát kizárólag a saját személyes profiljába belépve tudja indítani és végig csinálni (belépéshez szükséges tudni a rendszer által generált, vagy az általa megadott felhasználónevet és jelszót). A horgász saját laptopot vagy tabletet is vihet magával, a vizsga saját eszközön is elvégezhető. A horgászvizsga az androidos rendszerekkel kompatibilis maradéktalanul, így az iOS-os eszközök használata vizsga során nem lehetséges! A horgászvizsga előtt a Covid-19 nyilatkozat kitöltése kötelező. A horgászvizsgán kizárólag a szájat és az orrot eltakaró maszkban lehet tartózkodni.
Attól függően, hogy a vizsga milyen státuszban van, a horgásznak a következő gombok jelenhetnek meg:
▪ Lemondás – amíg a horgászvizsga tervezett státuszban van, tehát a jelentkezési határidő előtt, a horgász lemondhatja a vizsgaidőpontot.
▪ Indítás – a gomb a vizsga időpont előtt 1 órával megjelenik, de csak akkor aktív, ha a vizsgabiztos elindította a vizsgát és a vizsga folyamatban van.
▪ Folytatás – a gomb akkor jelenik meg, ha a horgász már elindította a feladatsort, de kilépett és a vizsga még folyamatban státuszban van.
▪ A többi esetben csak a Részletek gomb jelenik meg, amivel meg lehet tekinteni a vizsgaidőpont részleteit.
A horgászvizsga elektronikus úton, a HORINFO rendszerben történik, mely a tudásszint felmérésére szolgáló teszt jellegű, feleletválasztós kérdésekből áll. A kérdések között szerepel a hazánkban leggyakrabban előforduló halfajok képről történő felismerése, illetve a képen látható halfajra illeszthető azok – a felkészítő jegyzetben ismertetett – legfontosabb jellemzőjére, esetenkénti darab- vagy méretkorlátozására, tilalmi idejére vonatkozó állítások. A megjelenített kérdésekre a lehetséges válaszok közül kell a megfelelőt kiválasztania és bejelölnie a vizsgázónak. A vizsga időtartama 60 perc. A vizsga 45 kérdésből áll, a sikeres vizsga feltétele minimum 30 helyes válasz. A 45 vizsgakérdés 35 szakmai kérdésből és 10 képfelismeréses kérdésből áll. A 10 kérdésben bemutatott halfajok képe közül hatnak őshonos fogható, kettőnek idegenhonos fogható, míg kettőnek a nem fogható, illetve a védett halfajok kategóriájába kell tartoznia. Az egyes kérdésekre adható válasznak nincs külön időkorlátja. Amennyiben a horgász egy kérdésre nem tudja a választ, lehetősége van azt „félretenni”, s a kérdést kihagyva a következő kérdéssel foglalkozni. Miután valamennyi kérdésen végig haladt a rendszer, a meg nem válaszolt, „félretett” kérdések következnek ismét sorra. A 60 perces időkerten belül a horgásznak akár többször is lehetősége van egy-egy kérdést félretenni. Az időkeret lejártával a félretett, és meg nem válaszolt kérdések hibás válasznak számítanak.
  1. Értékelés
Az elektronikus vizsga javítása automatikusan történik. A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak a 45 közül legalább 30 kérdésre kell helyes választ adnia. Sikeres vizsga esetén az állami horgászvizsga bizonyítvány elektronikus úton, automatikusan kerül előállításra, mely a horgász saját profiljában megjelenítésre kerül. A sikeres vizsga ténye automatikusan bejegyzésre kerül az informatikai rendszerben, így ezt követően azonnal megnyílik a lehetőség az állami horgászjegy kiváltására. A HORINFO rendszer az elektronikus vizsgalapokat 5 évig tárolja.
Amennyiben a vizsgázónak nem sikerül legalább 30 helyes választ adnia, vizsgája sikertelennek minősül.
  1. A sikeres vizsga tényének igazolása
Sikeres vizsga esetén a rendszerben automatikusan rögzül a vizsga ténye, nincs szükség annak más módon történő igazolására. Azonban a horgász kérésére a sikeres vizsgáról a vizsgát követően, a jegyzőkönyv lezárása előtt a vizsgabizonyítvány (’A’ típus”) nyomtatható. Későbbiekben a nyomtatás nem lehetséges. A „B” típusú „pótlás céljából” kiadott vizsgabizonyítvány megszűnik. A „C” típusú mentességet igazoló vizsgabizonyítvány minta a Dokumentum tárban lesz elérhető. Innen letöltve, kinyomtatva és kitöltve, aláírással, bélyegzővel hitelesítve az alátámasztó dokumentummal együtt a „Horgász áttekintő”-ben a „Vizsga” tematikus fülön lesz feltölthető a vizsga tényének igazolására.

Baranyában a következő vizsgabizottságok működnek:
HEBMESZ-Baksai Horgász Egyesület vizsgabizottság, Baksa
HEBMESZ-Bicsérdi Horgász Egyesület vizsgabizottság, Bicsérd
HEBMESZ-Domolos-Zsibót Horgász Egyesület vizsgabizottság, Szigetvár
HEBMESZ-Dunafalvai Horgász Egyesület vizsgabizottság, Dunafalva
HEBMESZ-Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület vizsgabizottság, Pécs
HEBMESZ-Ércbányászati Dolgozók Horgász Egyesülete vizsgabizottság, Pécs
HEBMESZ-Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége vizsgabizottság, Pécs
HEBMESZ-Komlói Bányász Horgász Egyesület vizsgabizottság, Komló
HEBMESZ-Mohács Dolgozók Horgász Egyesülete vizsgabizottság, Mohács
HEBMESZ-Pécsi Horgász Egyesület vizsgabizottság, Pécs
HEBMESZ-Pellérdi vizsgabizottság, Pellérd

Letölthető anyagok:

-          Horgászvizsgára való felkészülést segítő anyag
 

Duna és Dráva folyó töltésen történő járműközlekedés rendje
bővebben.. pdf megnyitás
2017-05-11
Baranya Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság I. és II. osztálynak 2017. június 17-én (szombaton) kerül megrendezésre a Domolosi horgásztavon. A verseny kiírása további részletek....
2016-06-03
Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság az I. osztálynak 2016. június 18-án, míg a II. osztálynak 2016. június 19-én kerül megrendezésre a Domolosi horgásztavon. A verseny kiírása további részletek....
2015-10-09
2015. november 22-én kerül megrendezésre a II. Kökényi pergető verseny a Malomvölgyi I. (Kökényi tó) tavon. A versenyről bővebb információk: Mészáros András 30/663 1052 számon.
további részletek....
 
Mi a véleménye az online területi jegyek bevezetéséről?
Ideje volt modernizálni a területi jegyeket is, jól használható.
Jó volt a nyomdai úton előállított papír alapú területi jegy.
Ha nem kell nyomtatni az online jegyeket, akkor jó megoldás lesz.
 
 Vendég: 15
 Legújabb tagunk: GrF